PEPELJUGA

 

LUTKE: Antun Crljen i Daniela Totić

GLAZBA: Stjepan Matanović

VOKAL PEPELJUGE: Maja Mironović – Harapin

TRAJANJE: 35 min

GLUMCI: Helvicija Tomić, Jan Novosel, Dubravka Beganović i Daniela Totić

NAMIJENJENO: djeci od 3 do 9 godina

Ova poznata priča predstavljena je na najljepši način, kombinacijom lutke i glumca.

Djeca će uživati u bogatoj kostimografiji, scenografiji i lutkama Daniele Totić i profesionalnog suradnika Antona Crljena. Za glazbu se pobrinuo Stjepan Matanović.