FIGARO – MAČAK KOJI JE HRKAO

PREDSTAVA: lutkarsko – scenska

LUTKE: ginjol

GLAZBA: Toni Kottek

VOKALI: Maja Mironović – Harapin

GLUMCI: Jan Novosel, Alfred Posavec, Daniela Totić i Melisa Novosel

Predstava počinje dolaskom glumca u ulozi farmera koji kroz interakciju s djecom na edukativan način
upoznaje djecu sa svojim 
zanimanjem: radom sa životinjama, radom na polju, voćnjaku, povrtnjaku… 

 
Daljnji tijek prati sadržaj slikovnice, a na kraju farmer potiče djecu na razmišljanje koju poruku uputiti prijateljima iz priče i
kako se odnositi prema pravim prijateljima u sličnoj životnoj situaciji.
PORUKA PRIČE je kako što bolje izgraditi i ojačati prijateljstvo u zajednici kojoj pripadaš.
Izjave djece nakon predstave:
“Prema prijateljima se odnosimo lijepo”
“S prijateljima se treba družiti i igrati.”
“Ako netko hrče nećemo ga otjerati. I moj tata hrče, ali ga nismo
otjerali, jer ga volimo.”
“Bez prijatelja je tužno i ružno.”